เหม็นยางอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 17:07:25 น. เข้าชม 149 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ยางพารา ต้นยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นปรากฏแถวลุ่มน้ำแอมะซอน รัฐบราซิลและแว่นแคว้นเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นภาราเอิ้นว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า ไม้ต้นร้องไห้ เมื่อปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางสามารถนำมาดูแคลนดำของดินสอได้ จึงกู่เรียกว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์แสงใช้ในมณฑลประเทศอังกฤษและแว่นแคว้นประเทศเนเธอร์แลนด์เพียงนั้น เวทีของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่เก่าอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของประเทศบราซิล ยางชนิดนี้จึงชื่อดังเอื้อนว่า ยางพารา พันธ์ยางพาราเหม็นยางอุดรธานี หลักในการเลือกตั้งใช้ตระกูลยาง เนื่องจากผลิตกรรมน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยพ่างใดนั้น จะขึ้นกับเหตุ 3 ประการ คือ กลุ่ม สภาพโอบล้อม และการปรับตัวของประเภทเข้ากับสภาพห้อมล้อมนั้น ๆ ดังนั้นการจะพิพากษ์ใจว่าจะเลือกปลูกยางจำพวกใดนั้น ควรยึดมั่นหลักการว่าจะต้องเป็นพันธุ์ที่ให้ผลิตผลชั้นเยี่ยมและมีความเหมาะสมสมกับสภาพแวดล้อมในเขตของกสิกรผู้ปลูก ซึ่งควรมีการดูตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดร 1. สังเกตว่าภูมิประเทศปลูก มีสภาพห้อมล้อมใดที่ไม่เหมาะสม เป็นข้อแคบที่มีความดุเด็ดเผ็ดมันมากน้อยเท่าใด รอบรู้แต่งได้หรือไม่ และส่งผลกระทบต่อการให้ผลเก็บเกี่ยวมากน้อยแค่ใด เช่น เป็นภูมิประเทศที่มีการกระจัดกระจายของโรคใดสาหัส ภูมิประเทศที่มีลมแรง หรือทำเลที่ตั้งมีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดร 2. พินิจพิเคราะห์สัณฐานปกติประเภทแต่ละจำพวกจากเอกสารคำชักนำเหม็นยางอุดรชนิดยางของสถาบันค้นคว้ายาง โดยเนื้อๆประเภทที่ไม่ปกติต่อสภาพห้อมล้อมที่เป็นข้อคับแคบแล้วคัดเลือกตระกูลที่ทำเป็นปลูกในภูมิประเทศนั้น ๆ ได้ 3. ลำดับที่ของประเภทที่ให้ผลิตกรรมสูงจากเอกสารคำสั่งสอนพันธุ์ยาง แล้วเลือกตั้งตระกูลที่ให้ผลเก็บเกี่ยวชั้นเลิศจัดว่าเป็นจำพวกที่สมควรสำหรับปลูกในพท.ดังบอก ปัจจัยเหม็นยางอุดรสภาพโอบล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อดูในการคัดเลือกชนิดยาง สภาพแวดล้อมของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตกสิกรรม และสภาพโอบล้อมในตำแหน่งที่ตั้งปลูก ซึ่งการชาวนารมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเกี่ยวโยงพืชผลยางนั้น เป็นสิ่งของที่สามารถแก้ปัญหาและแปลงได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรกระทำตามคำแนะนำเพราะประดิษฐ์ผลเสร็จในการปลูกยาง ส่วนสภาพโอบล้อมในพื้นที่ปลูกจัดเป็นวัตถุข่มขู่หรือเหตุที่ไร้คราวคัดเลือก แก้ไขและแปรได้ยาก แต่มีอำนาจครอบงำต่อการให้ผลผลิต ดังนั้นการคัดออกเสียงพันธุ์ยางจึงต้องนำเหตุนี้ มาใช้ในการพินิจพิเคราะห์การเลือกตั้งตระกูลยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรดินและสภาพภูมิประเทศ ชนิดและโภคทรัพย์ของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีสมบัติพัสถานทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน ทำให้ มีความเหมาะสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน ประเภทยางบางชนิดให้ผลิตผลได้ดีในดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์สูง แต่ตราบใดนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ผลิตกรรม ลดลงหรือมีการผันแปรรูปพรรณของพันธุ์ ในขณะที่บางชนิดการให้ผลเก็บเกี่ยวไม่ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพโอบมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม ปราศจากข้อเสียมากน้อยพางใดและสังคายนาได้หรือไม่ ในกรณีที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ควรออกเสียงตระกูลยาง ใดที่ควรสมกับพื้นที่ปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพเขตที่มีสัณฐานเป็นดินขี้งก มี การขับถ่ายน้ำเลว ควรเลือกปลูกตระกูลยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางต้องการดินที่กล้าดินลึกมากกว่า 1 เมตร สำหรับให้ รากเชี่ยวชาญยึดเกาะได้วิธีมั่นคง การปลูกยางในพท.ที่มีหน้าดินตื้น จะเป็นเหตุให้ต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในพื้นที่ดังบอก ควรจะเลือกตั้งจำพวกยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งเท่าเทียม ขั้นน้ำใต้ดิน ในสภาพทำเลที่ตั้งสมควรสมเหตุด้วยการปลูกยาง ตำแหน่งน้ำใต้พิภพควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางตระกูลที่ชาวนาชาวไร่สามารถคัดเลือกปลูกได้ ความลาดชันของพท. พันธุ์ยางโดยทั่วไปไม่พอเหมาะสมที่จะนำไปปลูกในตำแหน่งที่ตั้งลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น ทำเลที่ตั้งเป็นควนเขา ด้วยเหตุว่าจะเป็นเหตุให้ต้นยางโน้มเอียง เพราะว่าแตกกิ่ง และทรงพุ่มในลำดับขั้นสูง เป็นเหตุให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางตระกูลจึงไม่เหมาะสม เพราะปลูกในภูมิประเทศลาดชัน แต่มียางบางประเภทเหมาะสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพภูมิประเทศ ดังพูด 2. เหม็นยางอุดรโรค ในแต่ละภูมิประเทศ ชนิดและความสาหัสในการกระจัดกระจายของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามสถานการณ์ ที่พอเหมาะสมต่อการแพร่เกลี่ย ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะเรียนรู้และพินิจดูก่อนว่า มีโรคอะไร กระจัดกระจายบ้าง ระบาดอยู่ในเกรดร้ายแรงมากน้อยเท่าใด เพื่อให้ที่จะได้พิพากษ์ใจออกเสียงพันธุ์ยางที่รับมือ โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรธานีความรุนแรงของลม ลมเป็นมูลเหตุยิ่งใหญ่ของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในพท.ปลูกยางที่มีความแรงของลมมากกว่า 62 กม.ต่อชั่วโมง (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยทั่วไปแล้วในพท.ปลูกยางของประเทศไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลทำให้ต้นยางเสียหายเล็กน้อย เว้นเขตในบางเมืองของภาคใต้ เช่น ตรัง ภูเก็ต และบางบุรีในภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงเหนือ เช่น พระสุเรนทร์ สกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความดุเดือดเลือดพล่านของลมในลำดับชั้นปานกลาง อาจจะเป็นเหตุให้ต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการเลือกพันธุ์ยางปลูกในพท.จังหวัดต่าง ๆ กองนี้ต้องดูออกเสียงพันธุ์ที่รับมือลมได้ดี รูปพรรณสัณฐานปกติพันธ์ รูปร่างเสมอชนิดที่จะต้องนำมาสังเกตควบคู่กับสภาพโอบล้อม เพราะให้ร้ายพอเหมาะสมใน การขีดเส้นกลุ่มยางที่จะปลูกมีหลายอย่าง เช่น 1.เหม็นยางอุดร ผลเก็บเกี่ยว การดูพืชผลว่าดีมากน้อยเท่าใดจะพิจารณาเป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเติมให้และลดในช่วงอายุและฤดูต่าง ๆ กราบทูลคือ พืชผลในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลเก็บเกี่ยวยางบางพันธุ์ อาจจะให้พืชผลต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้พืชผลสูงได้ ผลิตผลในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลเก็บเกี่ยวได้ดี จัดว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลทดแทนจากการปลูกยาง ผลิตผลในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เนื่องจากขัดสนมรสุมจากฝน ควรจะเป็นพันธุ์ที่พืชผลลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่แบบไรก็ตามกสิกรควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน ด้วยเหตุว่าจะทำเอาชนต่อการให้ผลิตกรรมและการเจริญเติบโตเติบโตของต้นยางในระยะต่อมาผลผลิตขณะใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นพันธุ์ที่แถมผลิตภัณฑ์ได้มากจนถึงมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรธานีการเติบโตโตขึ้นของต้นยาง กลุ่มยางที่มีการเจริญเติบโตเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายถ้าหากว่าจะได้รับผลทดแทนเร็วขึ้น ส่วนการเจริญเติบโตเจริญระยะระหว่างกรีดจะเนื่องพันกับการให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มให้ในระยะต่อมา ดังนั้นการเจริญเติบโตเติบโตจึงต้องพิจารณาทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดรธานี ขนาดของทรงพุ่ม ตระกูลยางแต่ละจำพวกจะมีรูปพรรณสัณฐานการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ต่อหน้ากับการหมายไว้ระยะปลูก โดยตระกูลยางที่มีรูปร่างการแตกกิ่งเป็นมุมโล่งและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรความหนาเปลือก เปลือกหุ้มจัดเป็นส่วนที่เด่นของต้นยาง ด้วยเหตุว่าเป็นที่อยู่ให้ผลิตกรรมโดยตรง ต้นยางควรมีความหนาความพอเหมาะสมที่เหมาะสมทั้งเปลือกนอกเดิม (กระจาย 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และเปลือกงอกใหม่ เพราะว่าปกงอกใหม่ควรพินิจพิเคราะห์เวคในการงอกประกอบกิจ (เฉลี่ย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เพราะว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับรอยแผลกรีด ตามปกติชนิดยางที่เปลือกนอกบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรธานีรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละชนิดจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางประเภทจะแสดงความเสียหายดุเด็ดเผ็ดมันจนไม่ทำเป็นกลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางพันธุ์อาจจะไม่ดุเด็ดเผ็ดมันมากนัก 6.เหม็นยางอุดรธานี ความค้านโรค โรคที่เด่นที่เกี่ยวพันข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรออกเสียงพันธุ์ที่ต้านทานโรคที่ระบาดดุเดือดเลือดพล่านในเขตปลูกให้ถูกต้อง ความจัดการลม รูปพรรณสัณฐานทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เชื่อมข้องเด่นต่อการต้านทานลม ตามปกติรูปร่างทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่เสมอภาค จะปวกเปียกต่อการกรรโชกของลมที่ทำเอากิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรการปลูกในภูมิประเทศกำกัด ในกรณีที่งกปลูกยางในภูมิประเทศที่ไม่พอเหมาะสมบางชนิด เช่นทำเลที่ตั้งที่กล้าดินตื้น พื้นที่ที่มีเกรดน้ำใต้พิภพสูงและตำแหน่งที่ตั้งลาดชัน จะต้องเลือกตั้งกลุ่มยางที่รอบรู้ปรับตัวเข้ากับสภาพตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่สมควรสมนี้ได้ เนื่องจากสภาพพท.กองนี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตโตขึ้นและผลเก็บเกี่ยวต่อหน้า 8. เหม็นยางอุดรการตอบสนองต่อส่วนแบ่งต้นปลูกในแปลงในกรณีที่อยากปลูกต้นชิดซึ่งมีจำนวนต้นหนาแน่นยิ่งกว่าปกติจะต้องไร้ผลต่อการ เติบโตโตขึ้นและผลผลิตมากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกบ่ายเบี่ยงกลุ่มยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดร ท่าปกแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางรูปร่างวิทยาของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาพางเล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายเหตุ เช่น พันธุ์ ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพห้อมล้อมและสภาพดินที่ไม่สมสม ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลใดเหตุผลเอ็ด 1หรือหลายเหตุผลร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับกลุ่มยางที่เป็นเปลือกแห้งง่าย กลุ่มยางที่ชักชวนให้ปลูก สถาบันค้นคว้ายางกรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำคำแนะนำตระกูลยางแก่ชาวไร่ชาวนาทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข้อมูลจากผลงานการศึกษาค้นคว้าการสะสางพันธุ์ยาง เหตุด้วยพินิตจำพวกยางที่ให้ผลิตกรรมน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 เป็นอาทิมา แต่เนื่องด้วยประจุบันไม้ยางพารามีความยิ่งใหญ่ดั่งยิ่งต่อการรุดหน้าอุตสาหกรรมไม้ของมณฑล เป็นเหตุให้เกษตรกรได้รับผลฉลอง 2จากผลิตกรรมเนื้อไม้เพิ่มเติมขึ้น ดังนั้นคำชักชวนพันธุ์ยางปี 2546 สถาบันค้นคว้ายางจึงได้แปรคำชักชวนจากเดิม โดยแบ่งชนิดยางสั่งสอนเป็น 3 กลุ่ม คือ พันธุ์ยางที่ให้ผลิตภัณฑ์น้ำยางสูง พันธุ์ยางที่ให้ผลิตกรรมน้ำยางและเนื้อไม้สูง และประเภทยางที่ให้พืชผลเนื้อไม้สูง เพราะด้วยให้ชาวนาคัดเลือกกลุ่มได้ตามเป้าประสงค์ของการปลูก กลุ่มยางที่พินิตให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 ภาคีตามวัตถุประสงค์ของการปลูก ดังนี้ แวดวง 1 พันธุ์ยางผลิตภัณฑ์น้ำยางสูง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงเป็นหลัก การเลือกตั้งปลูกตระกูลยางในสังคมนี้ ควรมุ่งเน้นผลผลิตน้ำยาง พรรค 2 พันธุ์ยางผลิตผลน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นตระกูลที่ให้ทั้งผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลผลิตน้ำยางสูงและมีการเติบใหญ่เจริญงอกงามดี รูปพรรณสัณฐานลำต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูง เหม็นยางอุดร พรรค 3 ชนิดยางผลิตกรรมเนื้อไม้สูง เป็นชนิดที่ให้พืชผลเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการเจริญเติบโตเติบโตดีมาก รูปพรรณลำต้นตรง ให้ความจุเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูงมาก ผลิตภัณฑ์น้ำยางจะอยู่ในเกรดต่ำกว่าชนิดยางในกลุ่มที่ 1 และ 2 เหมาะสมเพราะด้วยเป็นจำพวกที่จะปลูกเป็นสวนป่าเหตุด้วยการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดรธานี ตระกูลยางในแต่ละพรรคที่ชักจูง จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายละเอียดของข่าว ดังนี้ เหม็นยางอุดรธานี ประเภทยางชั้น 1 พินิตให้ปลูกโดยไม่กำกัดเนื้อที่ปลูก กลุ่มยางในชั้นนี้ได้ผ่านการทดสอบและเรียนรู้ รูปพรรณต่าง ๆ ดุจละเอียดยิบ เหม็นยางอุดรธานี กลุ่มยางชั้น 2 แนะนำให้ปลูกโดยขีดคั่นเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละตระกูลควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ ประเภทยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการเรียนรู้รูปพรรณสัณฐานบางชนิดเติมให้เติม ชาวไร่ที่มีความใคร่จะลงคะแนนเสียงปลูกประเภทยางชั้นนี้ควรรับคำแนะนำจากสถาบันค้นคว้ายาง

ประกาศอัพเดท

ทัวร์เกาหลี เชจู ปูซาน โซล ราคาถูก เริ่มต้น 7,400 บาท โปรแกรมยาวถึงกลางปี 2562 จ่ายบัตรเครดิตได้ทุกรายการ ฟรี!! ไม่มีชาร์จ

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก ? ทัวร์ต่างประเทศ 1 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 78 ครั้ง

GoodThaiSim ศูนย์รวมซิม เบอร์มงคล เลขมงคล เบอร์สวย เบอร์รับโชค เบอร์โทรศัพท์มงคล เชื่อถือได้ 100%

(โฆษณาฟรี สุรินทร์) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร ? ซิมการ์ด เบอร์สวย 29 พ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 286 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกเด็ก คอกเด็กพีวีซี ที่กั้นคอกเด็ก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 17 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 149 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกันกระแทก คอกกั้นเด็กราคาถูก www.รั้วล้อมเด็ก.com

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 17 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 166 ครั้ง

www.รั้วล้อมเด็ก.com

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 10 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 135 ครั้ง

คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก คอกกันกระแทก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 16 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 183 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก http://www.เพื่อนเด็ก.com คอกกั้นเด็กราคาถูก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 18 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 196 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก,คอกกั้นเด็กราคาถูก,รั้วกั้นเด็ก,ที่กั้นเด็ก,คอกกันเด็ก,ที่กั้นคอกเด็ก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 24 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 153 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกพีวีซี คอกpvc คอกเด็กพีวีซี คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็กpvc คอกกั้นเด็กพีวีซี

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? ผลิตภัณฑ์เด็ก 14 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 164 ครั้ง

คอกกั้นเด็กราคาถูก www.เพื่อนเด็ก.com

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 28 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 196 ครั้ง

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ :
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 17:07:25 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com